Voorwaarde/Disclaimer DOD,

januari 2020

 1. Dienstverlening

 • DOD geeft geen garantie op succes of op een relatie.

 • DOD kan eisen stellen aan members die van onze dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type. Deze eisen worden op de website vóór het aangaan van het lidmaatschap duidelijk vermeld. Deze eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van DOD af te bakenen. 

 

 1. DOD member

 • Via de website kan je DOD member worden. Je maakt een profiel aan op de website en vult het aanmeldformulier in. Hierbij kom je in ons bestand te staan. Mochten wij een match hebben ontvang je van ons een mail met informatie over de avond, of je aan deel kan nemen en kan je de matching fee betalen.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk als de data en/of tijden van de bovengenoemde diensten niet uitkomen met persoonlijke afspraken.

 

 1. Match voorwaarden

 • Voor onze date-avonden, zullen wij op zoek gaan naar een eventuele match. Mocht een DOD member hier niet in aanmerking voor zijn gekomen wordt hij/zij weer op de matchlijst geplaatst om weer kans te maken voor een match voor de volgende date-night. 

 • Op de date avond kan je gematchd worden met 1 'super match' of 2 potentiële matches. Mocht je twee matches hebben dan hoor je dat op de avond zelf en zul je tussen het voor-, en hoofdgerecht switchen van date. 

 • Bij het afzeggen van een date na het betalen van de matching-fee wordt de matching fee in rekening gebracht zonder refund.

 

 

 1. Gedragsregels DOD members  tijdens de date-avonden, mixers en feesten.

Het is de member niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar andere members

 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 • onwaarheden in het profiel te vermelden;

 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;

 • meerdere profielen per persoon in te vullen;

 • commerciële informatie te verspreiden;

 • schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen;

Als een member handelt in strijd met het punt 2 kan DOD het lidmaatschap direct verwijderen. DOD stelt de desbetreffende member op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. 

 

 1. Klachten

 • Als een DOD Member, of de organisatie zelf, een klacht ontvangt/heeft over een member, onderzoeken wij deze klacht en nemen wij zonodig gepaste maatregelen zoals het beëindigen van het lidmaatschap zonder refund.

 

 1. Bescherming persoonsgegevens

 • Wij houden ons aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

© 2019 by Tizi and Roos